Hapja e Bunarev

Shpime:
Të puseve (bunareve) për ujë,
Bunaret për ujë
Shpimi dhe gërmimi i bunareve me diametër të vogla dhe të mëdha prej; Ø 125 mm – Ø 400 mm.
Hapja bunareve neper shkembe.
Vendosja e gypave PVC.